SIMMON ALEZ ANNOU PALE

Yon Komite Solid

Objectif nou se pou nou ede moun ki papab. Donn ou ap ede nou akonpli mission nou.

Ou vle fe pati nan òganizasyon S.A.A.P? 

Objectif organization S.A.A.P de pou nou ede moun ki pa kapab, rankontre yo, pale avek yo, bayo kichoy, mange avek yo.

2020 BY DREAMS GEOMETRY

​​Rele nou:

386-385-6461